CTU Events

 Today
«  May  2023  »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Back to calendar

Akustika pro architekty v praxi

05 May 2023   09:00-13:00

Workshop je primárně určený pro studenty a studentky FA ČVUT v Praze, kteří se zajímají o problematiku akustiky. Umožní jim prohloubit znalosti v oboru a zároveň si budou moci naměřit některé veličiny a seznámit se s praktickou ukázkou dané oblasti. Míra zatížení hluku okolí a s tím související požadavky na novou ale i současnou výstavbu jsou důležitým parametrem v úvodní fázi návrhu projektu. Tyto okrajové podmínky mohou zásadně ovlivnit již počáteční návrh a práci s hmotou. Cílem je, aby požadavky nevedly k omezení návrhu, ale naopak ke zkvalitnění a zvýšení potenciálu projektů a zvýšení tak jejich šancí na realizaci. Úzká spolupráce s firmou EKOLA group, spol. s r.o., pomůže studujícím diskutovat a konzultovat reálné projekty a poukáže na možné problémy, kterým lze těmito zkušenostmi v budoucnu předcházet. Propojení s praxí je vždy důležitým měřítkem pro aktuálnost témat, legislativních požadavků a odborné způsobilosti.

Co workshop nabídne

Seznámení se základy šíření zvuku, deskriptory pro popis akustické situace a hygienickými limity ve venkovním chráněném prostoru staveb
Seznámení se zvukoměrnou technikou
Instalace míst měření a samotných měřicích zařízení
Synchronní měření hluku ve venkovním prostředí
Dopravně-inženýrský průzkum v rámci měření hluku
Analýza a vyhodnocení naměřených hodnot
Sumarizace výsledků měření, závěry z měření

Přihlášení

na emailu: lenka.prokopova@fa.cvut.cz
MS Teams: Lenka Prokopová FA

Place
FA ČVUT
Contact person
Lenka Prokopová
More information
https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/kalendar/53783-akustika-pro-architekty-v-praxi