CTU Events

 Today
«  January  2022  »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Back to calendar

Workshop Genderově senzitivní komunikace

27 Jan 2022   14:00-16:30

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se uskuteční od 14.00 do 16.30 hodin online formou workshop nazvaný Genderově senzitivní komunikace. Určen je pro vedoucí pracovnice nebo pracovníky, vedoucí projektových týmů, pracovnice nebo pracovníky v PR, HR, zaměstnankyně a zaměstnance ČVUT v Praze.
Genderově senzitivní komunikace je jedním z nástrojů podpory férového prostředí v instituci. Napomáhá k zajištění genderové rovnosti, inkluzivity a podpoře diverzity. Jazyk a vizuální komunikace jsou zároveň součástí PR instituce.

Workshop se zaměří na to, jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení komunikační kultury přijmout. Představeny budou existující výzkumy, které ilustrují, jak jazyk napomáhá k udržování stereotypů. Soustředíme se na zásady genderově senzitivní komunikace, a zejména pak konkrétní varianty jazykových forem, jak lze genderově senzitivní jazyk používat v praxi.

Workshop povede Jana Dvořáčková, Ph.D., která působí jako odborná asistentka Katedry sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a jako výzkumná pracovnice Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, Je také genderová expertka Technologické agentury České republiky. Odborně se zaměřuje především na genderové aspekty školství, akademických drah, výzkumu a inovací a možnosti podpory rovnosti v prostředí vysokých škol, výzkumných institucí a grantových organizací.

V rámci workshopu budou prezentovány také praktické zkušenosti se zaváděním pravidel genderově senzitivní komunikace v Technologické agentuře České republiky a možná poučení ohledně adekvátního postupu, která z nich plynou pro další instituce. Tuto část povede Marcel Kraus, M.Sc.

Place
on-line
Contact person
Monika Vodičková, Monika.Vodickova@cvut.cz
More information
https://aktualne.cvut.cz/aktuality/20220121-zveme-vas-na-online-workshop-genderove-senzitivni-komunikace